جذب نماینده حقوقی

مراحل و شرایط اخذ مجوز تاسیس شرکت خدمات بیمه ای (نمایندگی حقوقی) از شرکت بیمه ملت
1- متقاضیان اخذ نمایندگی حقوقی باید درخواست نمایندگی را با در نظر گرفتن ضوابط و شرایط مندرج در ذیل به شرکت ارایه نمایند.
2- پس از بررسی درخواست نمایندگی در صورت احراز شرایط و موافقت با اعطای نمایندگی حقوقی ، مراتب به اطلاع متقاضی رسیده و فرمها و مدارک مربوط به متقاضی ارایه می گردد.
3- پس از دریافت مدارک تکمیل شده از متقاضی بررسی لازم انجام و در صورت عدم مغایرت با ضوابط اقدامات بعدی بعمل خواهد آمد.


مدارک و اطلاعات لازم جهت اخذ مجوز تاسیس شرکت خدمات بیمه ای (نمایندگی حقوقی) به شرح زیر است :
1- دو نسخه اصل اساسنامه شرکت که کلیه صفحات آن امضاء موسسین را همراه داشته باشد ( فرم1 )
2- دو نسخه اصل صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که اسامی سهامداران و بازرسین در ذیل صفحات تایپ و به امضاء آنها رسیده باشد .( فرم2 )
3- دو نسخه اصل صورتجلسه هیأت مدیره که اسامی اعضاء هیأت رئیسه در ذیل صفحه تایپ و به امضاء آن ها رسیده باشد ( فرم3 )
4- دو برگ اصل اظهار نامه ثبت شرکت که به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد .
5- گواهی تأییدیه " نام شرکت " توسط اداره ثبت شرکتها .
6- تکمیل فرم مشخصات شرکت، تعهدنامه مدیر عامل ، اعضاء هیات مدیره (فرم4 ).
7- یک برگ اصل گواهی بانک و فیش بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 50 درصد سرمایه شرکت مطابق با آئین نامه شماره 57 نمایندگی.
8- لیست کامل اسامی سهامداران ، مدیران و میزان سهام هر یک از آنها.
9- دو سری کپی از کلیه صفحات شناسنامه موسسین و اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت که برابر با اصل شده باشد.
10- دو سری کپی کارت ملی (پشت و رو ) که برابر اصل شده باشد.
11- کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت دایم (پشت و رو) که برابر اصل شده باشد.
12- کپی آخرین مدرک تحصیلی و گواهی سابقه کار مدیر عامل و عضو بیمه ای هیات مدیره ( منطبق بر مفاد مندرج در بند 9 ماده 6 آئین نامه شماره 57 ) که برابر با اصل شده باشد.
13- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موسسین و اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت.
14- گواهی عدم اعتیاد مدیر عامل و اعضای هیات مدیره.


ضروری است متقاضیان محترم شرکت بیمه نمایندگی قبل از تکمیل مدارک فوق ، موارد زیر را در نظر داشته باشند:
1- شرکت می بایست بصورت سهامی خاص یا تعاونی ثبت شود.
2- فعالیت شرکت منحصرا ارایه خدمات بیمه ای خواهد بود.
3- حداقل سرمایه شرکت 500 میلیون ریال می باشد.
4- مدیرعامل و حداقل یکی از اعضای هیات مدیره علاوه بر شرایط مندرج در بندهای «الف» ، «ب»، «ج» ، « د» ، «هـ» ماده 4 آئین نامه شماره 57 باید واجد یکی از شرایط زیر باشند:
   - داشتن حداقل مدرک لیسانس بیمه و یا سایر رشته ها با گرایش بیمه و دو سال سابقه کار فنی و تخصصی در نمایندگی بیمه یا کارگزاری بیمه یا ارزیابی خسارت بیمه ای یا شرکت بیمه و یا بیمه مرکزی.
   - داشتن حداقل مدرک لیسانس سایر رشته ها و سه سال سابقه کار فنی و تخصصی در نمایندگی بیمه یا کارگزاری بیمه یا ارزیابی خسارت بیمه ای یا شرکت بیمه و یا بیمه مرکزی.
5- مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و سهامداران نمایندگی حقوقی نمی توانند در وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی شاغل باشند یا به عنوان نماینده دیگری یا کارگزار حقیقی فعالیت کنند. علاوه بر این اشخاص مذکور نمی توانند در شرکتهای بیمه غیردولتی و سایر نمایندگیها یا کارگزاریهای حقوقی بیمه شاغل بوده و یا بیش از 10 درصد سهام داشته باشند.
6- مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و کارکنان شاغل (اعم از رسمی، پیمانی ، قراردادی و ساعتی شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران نمی توانند در نمایندگی های حقوقی سمت یا سهم داشته باشند.
7- محل شرکت نمایندگی بیمه باید دارای موقعیت و کاربری اداری یا تجاری، فضای مناسب و تجهیزات اداری لازم باشد.