نمایندگان حقیقی و حقوقی

بیمه ملت و بیمه نامه زنان خانه دار

رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به صدور مجوز بیمه زنان خانه دار به صورت انحصاری برای شرکت بیمه ملت گفت: بر اساس مجوز مذکور، این شرکت از سه تا پنج سال حق صدور این بیمه نامه را در اختیار خواهد داشت.

 سید محمد کریمی در نشست خبری خود به مناسبت هفته دولت، گفت: بیمه ملت مبدع این بیمه نامه بود و با محاسبات  دقیق اکچوئری و فنی که به عمل آمده، آینده بسیار خوبی برای این بیمه نامه پیش بینی می شود. به طوریکه حتی پس از اتمام دوره فروش انحصاری این بیمه نامه توسط بیمه ملت و صدور مجوز فروش برای شرکت های بیمه دیگر، بازهم با استقبال روبرو خواهد شد و فروش خوبی خواهد داشت.

e-max.it: your social media marketing partner

نظر شما