آئین نامه های مصوب شورایعالی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ردیف

تاریخ

موضوع

1

93/07/29

آیین نامه شماره 74/1 - مکمل آیین نامه بیمه های درمان

2

93/04/09

آیین نامه شماره 87 - شرايط عمومي قرارداد بيمه مسئوليت مدني متصديان حمل داخلي

3

93/03/12

آیین نامه شماره 86 - قرارداد بيمه تعهد پرداخت حقوق ورودي عبور كالاي خارجي

4

92/11/29

آیین نامه شماره 55/1 - مکمل آیین نامه نحوه نظارت بر امور بیمه های اتکایی موسسات بیمه مستقیم

5

92/10/08

آیین نامه شماره 85 - آئین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای

6

92/03/22

آیین نامه شماره 84 - شرایط عمومی بیمه نامه حوادث اشخاص

7

92/03/08

آیین نامه شماره 83 - آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه

8

92/02/24

آیین نامه شماره 2/58؛ مکمل آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه

9

92/02/11

آیین نامه شماره 82 - شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

10

91/12/15

آیین نامه شماره 1/67؛ مکمل آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه

11

91/12/15

آیین نامه شماره 81 - مقررات تعیین حق بیمه کلیه رشته های بیمه ای

12

91/12/12

ضوابط اجرایی ماده 20 آیین نامه شماره 5/40 (تقویت ظرفیت اتکایی داخلی)

13

91/11/03

آیین نامه شماره 80 - شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای کارفرما در قبال کارکنان

14

91/10/26

آیین نامه شماره 79 - شرایط عمومی بیمه باربری

15

91/09/28

آیین نامه شماره 78 - آیین نامه اکچوئر رسمی بیمه

16

91/08/30

آیین نامه شماره 77 - شرایط عمومی بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران و تعرفه مربوط به آن

17

91/07/11

آیین نامه شماره 76 - آیین نامه نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن

18

91/06/06

آیین نامه شماره 75 - آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه

19

91/06/18

آیین نامه شماره 74 - آیین نامه بیمه های درمان

20

91/05/17

آیین نامه شماره 73 - آیین نامه اجرایی قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین المللی بیمه مسئولیت مدنی وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (کارت سبز)

21

91/05/16

آیین نامه شماره 72 - آیین نامه تعرفه بیمه اجباری (مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

22

91/04/11

آیین نامه شماره 71 - آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها

23

91/02/10

آیین نامه شماره 70 - شرایط عمومی بیمه نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی - صادراتی

24

91/01/23

آیین نامه شماره 69 - آيين نامه نحوه محاسبه و نظارت برتوانگري مالي موسسات بيمه

25

91/01/23

آیین نامه شماره 68 - آيين‌نامه بيمه هاي زندگي و مستمري

26

09/07/26

آیین نامه شماره 67 - آيين‌نامه اجرائي بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه ( آيين نامه بيمه حادثه راننده (

27

90/02/24

آیین نامه شماره 66 - نظامنامه شوراي عالي بيمه با آخرين تغييرات

28

90/01/17

آیین نامه شماره 65 - ضوابط نحوه تعيين ميزان حق بيمه رشته‌هاي بيمه غيرزندگي مستقيم

29

89/12/10

آیین نامه شماره 64 - شرايط عمومي بيمه هاي درمان

30

89/12/08

آیین نامه شماره 63 - شرايط عمومي بيمه مسئوليت مدني در مقابل كاركنان و اشخاص ثالث براي شناورهاي صيادي

31

89/11/20

آیین نامه شماره 62 - شرايط عمومي بيمه وجوه در صندوق

32

89/02/01

آیین نامه شماره 61 - اندوخته هاي قانوني مؤسسات بيمه

33

88/12/24

آیین نامه شماره 60 - سرمايه گذاري شركت هاي بيمه

34

88/09/23

آیین نامه شماره 59 - شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مسئولان و مجريان امر واگذاري

35

88/01/25

آیین نامه شماره 58 - ذخاير فني مؤسسات بيمه

36

87/12/18

پوشش خسارت بدني يكسان زن و مرد

37

86/08/11

آیین نامه شماره 57 - آيين‌نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه

38

86/03/26

آیین نامه شماره 56 - تعرفه مازاد مالي و بدني بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث

39

86/03/25

آیین نامه شماره 55 - آيين‌نامه نحوة نظارت بر امور بيمه‌هاي اتكائي مؤسسات بيمه مستقيم

40

86/03/24

آیین نامه شماره 54 - آيين نامه نمايندگي فروش بيمه هاي عمر

41

86/03/23

آیین نامه شماره 53 - شرايط عمومي بيمه نامه بدنه وسايل نقليه زميني

42

86/03/22

آیین نامه شماره 52 - قرارداد بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی

43

86/03/21

آیین نامه شماره 51 - آيين نامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار داخلي

44

86/03/20

آیین نامه شماره 50 - اعطاي پروانه و نحوه فعاليت مؤسسات ارزيابي خسارت بيمه ‏اي

45

86/03/19

آیین نامه شماره 49 - نمونه صورتهای مالی موسسات بیمه مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

46

86/03/18

آیین نامه شماره 48 - ضوابط اعطای پروانه نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی در مناطق آزاد

47

86/03/17

آیین نامه شماره 47 - دستورالعمل نحوه سرمایه گذاری موسسات بیمه مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

48

86/03/16

آیین نامه شماره 46 - دستورالعمل ذخایر فنی موسسات بیمه مناطق ازاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

49

86/03/15

آیین نامه شماره 45 - دستورالعمل ذخایر و اندوخته های قانونی موسسات بیمه مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

50

86/03/14

آیین نامه شماره 44 - تعرفه بيمه نامه گروهي درمان تكميلي

51

86/03/13

آیین نامه شماره 43 - شرايط عمومي بيمه نامه گروهي درمان تكميلي

52

86/03/12

آیین نامه شماره 42 - آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه

53

86/03/11

آیین نامه شماره 41 - تاسيس ، فعاليت و انحلال دفاتر ارتباطي مؤسسات بيمه و مؤسسات كارگزاري بيمه خارجي در جمهوري اسلامي ايران

54

86/03/10

آیین نامه شماره 40 - ضوابط تاسيس مؤسسات بيمه غير دولتي

55

86/03/09

آیین نامه شماره 39 - قرارداد بيمه مسئوليت مدني حرفه اي متصديان حمل و نقل داخلي

56

86/03/08

آیین نامه شماره 38 - تعرفه بيمه مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان

57

86/03/07

آیین نامه شماره 37 - شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان

58

86/03/06

آیین نامه شماره 36 - شرايط عمومي بيمه باربري و مجموعه شرايط A و B و C

59

86/03/05

آیین نامه شماره 35 - بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث

60

86/03/04

آیین نامه شماره 34 - شرايط عمومي بيمه نامه اعتبارصادرات كالا و حداقل نرخ حق بيمه آن

61

86/03/03

آیین نامه شماره 33 - تعرفه بيمه بدنه اتومبيل

62

86/03/02

آیین نامه شماره 32 - تعرفه مازاد مالي و جاني بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسائط نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث

63

86/03/01

آیین نامه شماره 31 - بازيافت خسارت

64

86/02/30

آیین نامه شماره 30 - بدهيهاي معوق ناشي از عمليات اتكايي اجباري

65

86/02/29

آیین نامه شماره 29 - آيين نامه كارمزد نمايندگي

66

86/02/28

آیین نامه شماره 28 - تعريف و شرايط نمايندگي بيمه و...( آيين نامه 28 ملغي شده و آيين نامه 57 جايگزين آن و تمام ضمائم آن گردید)

67

86/02/27

آیین نامه شماره 27 - تعرفه بيمه هزينه هاي بيمارستاني و جراحي

68

86/02/26

آیین نامه شماره 26 - شرايط عمومي بيمه نامه هزينه هاي بيمارستاني و جراحي

69

86/02/25

آیین نامه شماره 25 - آيين نامه راجع به تعرفه بيمه آتش سوزي و خطرات اضافي

70

86/02/24

آیین نامه شماره 24 - تعرفه بيمه حوادث

71

86/02/23

آیین نامه شماره 23 - شرايط عمومي بيمه حوادث انفرادي

72

86/02/22

آیین نامه شماره 22 - ذخائر فني موسسات بيمه (جايگزين آيين نامه شماره 1 و مكمل هاي آن)

73

86/02/21

آیین نامه شماره 21 - شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي , صاعقه , انفجار(جايگزين ماده 2 آيين نامه شماره 2)

74

86/02/20

آیین نامه شماره 20 - حداكثر كارمزد قابل پرداخت (در تاريخ 2/9/71 ملغي و آيين نامه شماره 29 جايگزين آن شد)

75

86/02/19

آیین نامه شماره 19 - آيين نامه تعيين نحوه استفاده از ذخيره فني احتياطي

76

86/02/18

آیین نامه شماره 18 - آئين نامه نمايندگي بيمه (ملغي شده)

77

86/02/17

آیین نامه شماره 17 - مجازبودن موسسات بيمه كشور به صدور بيمه نامه اعتبار

78

86/02/16

آیین نامه شماره 16 - آيين نامه ميزان كارمزد و مشاركت در سود (كارمزد منافع ) بيمه هاي اتكايي اجباري بيمه هاي غير زندگي (تصویب5/03/1354)

79

86/02/15

آیین نامه شماره 15 - مجاز نمودن شركت هاي بيمه به صدور بيمه نامه براي انواع دام و طيور (تاریخ تصویب11/6/1353)

80

86/02/14

آیین نامه شماره 14 - نحوه برخورد با موسسات بيمه كه تعرفه هاي مصوب شوراي عالي بيمه را رعايت نمي كنند

81

86/02/13

آیین نامه شماره 13 - آيين نامه بيمه هاي زندگي (تاریخ تصویب26/03/1353)

82

86/02/12

آیین نامه شماره 12 - سرمايه گذاري موسسات بيمه (در تاريخ 28/3/81 ملغي شده و 42 جايگزين آن شده است)

83

86/02/11

آیین نامه شماره 11 - ذخاير و اندوخته ‎هاي قانوني مؤسسات بيمه (تاریخ تصویب 9/2/1353)

84

86/02/10

آیین نامه شماره 10 - ذخاير فني موسسات بيمه (درتاريخ 11/8/67 ملغي شده و آیین نامه 22 جايگزين آن شد)

85

86/02/09

آیین نامه شماره 9 - تعرفه بيمه آتش سوزي(تاريخ تصويب1/8/52)(درتاريخ 06/06/80 ملغي شده و آيين نامه شماره 25 جايگزين آن شده است

86

86/02/08

آیین نامه شماره 8 - تعيين ميزان حق بيمه مربوط به بيمه مستقيم باربري كالا (تعرفه بيمه باربري)(تاريخ تصويب 20/6/52)

87

86/02/07

آیین نامه شماره 7 - مقررات مكمل آيين نامه هاي شماره 1 و 3 (تاريخ تصويب 7/3/52)

88

86/02/06

آیین نامه شماره 6 - آيين نامه دلالي رسمي بيمه (تاريخ تصويب24/02/52)

89

86/02/05

آیین نامه شماره 5 - آيين نامه مربوط به تعيين كارمزد انواع بيمه كه در آيين نامه شماره 1 مصوب شوراي عالي بيمه معين نشده است (تاريخ تصويب16/10/51)

90

86/02/04

آیین نامه شماره 4 - آيين نامه ودايع موسسات بيمه خارجي (تاريخ تصويب24/5/51)

91

86/02/03

آیین نامه شماره 3 - تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه (تاريخ تصويب27/1/51) درتاريخ 28/11/85 ملغي شدو آئين نامه شماره 20 جايگزين آن شده

92

86/02/02

آیین نامه شماره 2 - تعيين انواع معاملات بيمه و شرایط عمومي بيمه نامه ها (تاريخ تصويب 27/1/51 )

93

86/02/01

آیین نامه شماره 1 - نحوه واگذاري بيمه هاي اتكايي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود (تاريخ تصويب27/1/51)

94

88/04/07

مرحله اول اصلاح نظام تعرفه بازار بيمه

95

88/09/22

مرحله دوم برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بيمه

96

 

مرحله سوم اصلاح نظام تعرفه بازار بيمه كشور

97

88/05/07

چارچوب برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور