جشنواره عید تا عید بیمه ملت (22 فروردین لغایت 8 اردیبهشت96)

سرمایه شما حاصل زحمات شماست، ارزش زحمات شما را می دانیم

جشنواره ویژه خریداران بیمه های زندگی بیمه ملت

در کنار ما خطرات را کوچک احساس می کنید.

article thumbnail

روابط عمومی بیمه ملت- دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه روز شنبه مورخ 26 فروردین ماه با حضور 351 شرکت داخلی و بین المللی افتتاح شد.

article thumbnail

روابط عمومی بیمه ملت - رییس کل بیمه مرکزی از آماده شدن آیین نامه حاکمیت شرکتی و مطرح شدن آن در جلسه فردای شورایعالی صنعت بیمه خبرداد.

article thumbnail

روابط عمومی بیمه ملت- بیمه ملت همانند سالهای گذشته در دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در سالن B31 غرفه 202، حضوری فعال خواهد داشت.

2اردیبهشت، روز زمین پاک