فراخوان نقاشی
تبلیغ جنرال بیمه ملت
خدمات نوین بیمه گری بیمه ملت
کارت اعتباری بیمه ملت
  • فراخوان نقاشی

  • تبلیغ جنرال بیمه ملت

  • خدمات نوین بیمه گری بیمه ملت

  • کارت اعتباری بیمه ملت

اخبار صنعت بیمه

article thumbnail

روابط عمومی بیمه ملت- معاون نظارت بیمه مرکزی گفت: شرکتهای بیمه موظفند دو و نیم درصد مبلغ بیمه نامه شخص ثالث به دارندگان این نوع بیمه ها خسارات مالی نیز پرداخت کنند که در حال حاضر دست کم پنج میلیون تومان است.

article thumbnail

روابط عمومی بیمه ملت - بر اساس مصوبه هیأت وزیران، سهمیه بیمه اتکاییِ اجباری بین 15 تا 45 درصد کاهش می یابد.